วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ง.40280)

โครงงาน กำจัดหนูด้วยไม้ไผ่
เพราะในบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับหนูอยู่มาก หนูก็เลยมีความคิดว่าจะทำยังไงถึงจะกำจัดหนูออกไปจากบ้านได้ โดยใช้ไม้ไผ่มาทำเครื่องมือกำจัดหนู
1.ไม้ไผ่มีกี่ชนิดและสามสรถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
2.ไม้ไผ่มีความพิเศษอย่างไรถึงนำมาทำกับดักหนูได้

ผู้จัดทำ น.ส วิภาวัลย์ อินวิเศษ
ครูผู้สอน อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

Advertisements

Slide share

วิธีกำจัดหนู

ชนิดของไม้ไผ่

ชนิดของหนู

โรคร้ายจากหนู

ประโยชน์ของไม้ไผ่

กับดักหนู

<a href="http://“>

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!